Από την Ελλάδα From Greece


1996, Χίλια, Θράκη, Ελλάδα.
1996, Chilia, Greece, Thrace.

top