Από την Ελλάδα From Greece


1993, Άλαν Ντεπέ, Θράκη, Ελλάδα. Εδώ και αιώνες στην οροσειρά της Ροδόπης οργανώνονται αγώνες πάλης. Άνθρωποι από την Βουλγαρία, την Τουρκία, την Ελλάδα, έρχονται σ΄αυτούς τους αγώνες πάλης. Στην φωτογραφία βλέπουμε τους παλαιστές ανάμεσα στους θεατές προκαλώντας την οικονομική τους συνεισφορά με την φράση "αϊντε μπαρμπάδες.
1993, Alan Depe, Greece, Thrace. For centuries now, in the mountainuous region of Rhodope, have been organised wrestlings. People come to these wrestling fights from Bulgary, Turkey and Greece. On the picture we can see the wrestlers walking through the spectators and trying to make them give some money by saying “aïde barbades”.

top