Από την Ελλάδα From Greece


1993, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. Κοινό γεύμα (κουρμπάνι) για την γιορτή του Άγιου της περιοχής με τον Αχμέτ Σαδίκ βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων.
1993, Greece, Kampie, Thrace. Common meal (Kourbani) for the feast of the Saint of the region (Baba) with the deputy of the greek parlament Achmet Sadik.

top