Από την Ελλάδα From Greece


1996, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. Μια ημέρα πριν το πανηγύρι για τον Μπαμπα (Αγιο) της περιοχής, γυναίκες από τα διπλανά χωριά έρχονται με ζώα για το κουρμπάνι, να βοηθήσουν την οικογένεια του Αγά της χρονιάς.
1996, Greece, Kampie, Thrace. The day before the feast of the Baba (Saint) of the region, women from the villages near, are coming with animals as help for the Agha of the year.

top