Από την Ελλάδα From Greece


1996, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. 1996, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. Γυναίκες που χορεύουν στην Καμπή. Το απόγευμα πριν το τελικό πανηγύρι, το γλέντι είναι προς τιμή των γυναικών που έχουν έρθει από τα διπλανά χωριά να βοηθήσουν την οικογένεια του Αγά της χρονιάς να οργανώσουν την γιορτή. Συνηθίζουν να βάφουν τα χέρια τους κόκκινα με χέννα για τύχη ή λόγω του γεγονότος.
1996, Greece, Thrace, Kampie, Women dancing at Kampie. This evening before the main festival, the feast is honouring the women who come from the neighbouring villages to help Aga’s family to organise the feast. Other they are watching.

top