Από την Ελλάδα From Greece


1993, Άρατος, Θράκη, Ελλάδα. Μια γυναίκα μουσουλμάνα καθαρίζει πατάτες στο πάτωμα, ενώ ο άντρας της που σπούδασε χότζας, πίνει τον καφέ του κοντά στο παράθυρο. Ο αδελφός του είναι παράλυτος απο το πολύ αλκοολ.
1993, Aratos,Thrace, Greece. A woman peeling potatoes on the ground. Her husband, who has studied to become a hotzas, is drinking his coffee at the window. His brother is infirm because of alcohol.

top