Από την Ελλάδα From Greece


1994, Ρούσσα, θράκη, Ελλάδα. Οι Αλεβήτες μουσουλμάνοι γιορτάζουν τον ερχομό του καλοκαιριού -Hidirelez- με τεράστιες κούνιες στα δέντρα.
1994, Greece, Thrace, Roussa. The Alevis muslims feast the coming summer -"Hidirelez"- by putting gigantesc swings on the trees.

top