Από την Ελλάδα From Greece


1993, Κομοτηνή, Θράκη, Ελλάδα.
1993, Greece, Komotini, Thrace.

top