Από την Ελλάδα From Greece


1995, Μύκη, Θράκη, Ελλάδα. Τέσσερεις κοπέλες ακούν την μοίρα τους. Ειναι 13 χρονών, μιλούν πομάκικα, τούρκικα και ελληνικά και περιμένουν να ακούσουν τι έχει να τους αποκαλύψει το φλυτάνι για την ζωή τους.
1995, Greece, Miekie, Thrace. Four girls are listening to their fate. They are thirteen years old, they are pomaks, they speek the pomak language as weel as turkish and greek and here are waiting to hear what their cup of coffee could reveal about their lives.

top