Από την Ελλάδα From Greece


1993, Καμπή, Θράκη, Ελλάδα. Οι γυναίκες που έχουν έρθει εδώ για το παζάρι της γιορτης (τσιγγάνες) λένε τη μοίρα τους στα λιγοστά κορίτσια του χωριού, στα τούρκικα, στην ποτίστρα των ζώων, μπροστά στο μειονοτικό μονοτάξιο σχολείο του χωριού.
1993, Greece, Kampie, Thrace. The women who have come to Ali Baba’s feast exclusively to go to the market (gipsy women), are saying their fate to the few girls of the village, in front of the minority school.

top