Από την Ελλάδα From Greece


1993, Δροσερό Κομοτινής, Θράκη, Ελλάδα.
1993, Greece, Komotini, Drossero,Thrace.

top