Κύπρος Cyprus


2012, Κύπρος, Λευκωσία, Τούρκικος τομέας.
2012, Cyprus, Nicosia, Turkish sector.

top