Κύπρος Cyprus


2012, Κύπρος, Λευκωσία, Τούρκικος τομέας. Σελίμιγε Τζαμί πρώην Μητρόπολη Αγίας Σοφίας.
2012, Cyprus, Nicosia, Selimiye Camii St Sophia Cathedral, Turkish sector.

top