Γαλλία France


2003, Μιλάνο, Ιταλία. Αραβόφωνος τρέχει στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.
2003, Italy, Milan. Arab language speaking man is running in the airport.

top