Γαλλία France


2002, Παρίσι, Γαλλία. Στάση λεοφορείου στο Μπαρμπές Ροσεσουάρτ. Ένας μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων ζεί και κινείται στην περιοχή.
2002, Paris, France. Bus stop at Barbes Rochechouart. A large number of Muslims live or spent time in this area.

top