Γαλλία France


2006, Μασσαλία, Γαλλία. Μουσουλμάνοι μετά την τελετή του Κουρμπάν Μπαϊράμ εξω από το τζαμί στην Μασσαλία.
2006, Marseille, France. Muslim people after the ceremony of Aid el Kebir in a mosque in Marseille.

top