Γαλλία France


2005, Μασσαλία, Γαλλία. Περιμένοντας τον γαμπρό σε ένα μουσουλμανικό γάμο.
2005, France, Marseille. Waiting for the groom in a muslim marriage.

top