Γαλλία France


2002, Παρίσι, Γαλλία. Κατά τη διάρκεια ενός γάμου Αλεβή σε μαγαζί στο Παρίσι.
2002, Paris, France. During an "alevi" marriage in a store in Paris.

top