Γαλλία France


2002. Παρίσι, Γαλλία. Χορεύοντας σε ένα μουσουλμανικό γάμο.
2002. Paris, France. Dancing in a muslim marriage.

top