Γαλλία France


2007, Μασσαλία, Γαλλία. Το θυσιασμένο αρνί για το Κουρμπαν Μπαϊράμ, στα παλιά σφαγεία της πόλης.
2007, France, Marseille. The sacrificed sheep for the Kurban Bairam (Aid el Kebir) in the old slaughterhouse of the town.

top