Γαλλία France


2007, Παρίσι, Γαλλία. Μπροστά στο Μεγάλο Τζαμί των Παρισίων μετά την τελετή του Κουρμπαν Μπαϊράμ.
2007, France, Paris. In front of the Grand Mosque after the ceremony for Aid el Kebir.

top