Γαλλία France


2002, Παρίσι, Γαλλία. Μουσουλμάνοι προσεύχονται το μεσημέρι της Παρασκευής εξω από το τζαμί, κάτω από τη βροχή, γιατί μέσα το τζαμί είναι γεμάτο, στην οδό Πουασονιέρ, στο κέντρο του Παρισιού.
2002, Paris, France. Muslims are praying for the midday, outside their mosque,under the rain, because it is full inside the mosque at the Poissoniere street in the centre of Paris.

top