Γαλλία France


2003, Μασσαλία, Γαλλία. Στο στουντιο ενός ζωγράφου στο Πανιέρ, που διδάσκει εθελοντικά στους νεαρούς μουσουλμάνους πως να κάνουν την τελετουργική προσευχή τους.
2003, Marseille, France. In the studio of a painter in Panier, Marseille, who voluntary teaches how to pray (salật) to the young muslim children.

top