Γαλλία France


2004, Μασσαλία, Γαλλία. Προσευχή.
2004, Marseille, France. Pray.

top