Γαλλία France


2004, Μασσαλία, Γαλλία. Προσευχή της Ναουέλ, αλγερινής καταγωγής και της φίλης της Φαριντά από το Μαρόκο στο σπίτι της τελευταίας. Το μωρό περιμένει ήσυχα να τελειώσουν την προσευχή.
2004, Marseille, France. Pray of the algerian origin Nawel and her friend from Marocco, in the house of the last. The baby is waiting silent to finish their pray.

top