Γαλλία France


2004, Μασσαλία, Γαλλία. Η Ναουέλ, αλγερινής καταγωγής. Ο πατέρας της δεν δουλεύει, οι τρεις αδελφοί της πάνε σε γαλλικό σχολείο και ζούνε από το γαλλικό κράτος.
2004, Marseille, France. Nawel, Algerian origin. Her father does not work and her three brothers are going to french schools and they are living from the french state.

top