Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2002, Παρίσι, Γαλλία. Στάση λεοφορείου στο Μπαρμπες Ροσεσουαρτ. Ένας μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων ζεί και κινείται στην περιοχή.
2002, Paris, France. Bus stop at Barbes Rochechouart. A large number of Muslims live or spent time in this area.

top