Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2003, Μιλάνο, Ιταλία. Αραβόφωνος τρέχει στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.
2003, Milan, Italy. Arabian speaking man is running in the airport.

top