Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2010, Μπαμπάι Μπόκες, Κόσοβο. Στο πανηγύρι του Άγιου τους (Baba).
2010, Babai Bokes, Kosovo. In the feast of their saint. (Baba)

top