Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2005, Αθήνα, Ελλάδα. Τελετή για την Ασσούρα από σιίτες μουσουλμάνους μετανάστες.
2005, Athens, Greece. Ceremony for the Assura. Ιmmigrants Shiites muslims.

top