Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2009, Βερολίνο, Γερμανία. Μουσουλμάνοι προσευχητές τρώγωντας κοινό γεύμα μετά την καθημερινή προσευχή, πριν απο το Κουρμπάν Μπαιραμ.
2009, Berlin, Germany. Muslim prayers after the everyday pray before the Kourban Bairam are eating the common meal.

top