Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2000, Ράχοβα, Αλβανία. Στο γλέντι που έγινε στο καφενείο του χωριού Ράχοβα μετά το πανηγύρι των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Έφεραν το φαγητό απο το σπίτι τους. Αυτοί που χορεύουν είναι μουσουλμάνοι από την οικογένειά τους.
2000, Rahova, Albania. In the feast that took place in the coffee shop of the village in Rahova, in Albania, after the big christian festival for the Saints Petre and Paul. They have brought their meal from their house. The people who danse are muslims from family.

top