Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2004, Μασσαλία, Γαλλία. Προσευχή.
2004, Marseille, France, pray.

top