Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2004, Λιντς, Ενωμένο Βασίλειο. Προσευχητές στο τζαμί το μεσημέρι. Η τελετή είναι ανοικτή στους μη μουσουλμάνους σε μια προσπάθεια να τους εξοικειώσει με το Ισλάμ.
2004, Leeds, United Kingdom. Prayers at a mosque at midday. The ceremony is open to non- Muslims too in an effort to acquaint them with Islam.

top