Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2005, Σούμεν, Βουλγαρία. Μέσα σε τζαμί.
2005, Shummen, Bulgaria. Insight a mosque.

top