Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2004, Μπραντφορντ, Ενωμένο Βασίλειο. Νεαροί σπουδαστές στο Ινστιτούτο Μ.Α., εκεί όπου προσφέρεται μαζί η κοσμική και η θρησκευτική εκπαίδευση.
2004, Bradford, United Kingdom. Young students in M.A.Institute, a high school for Muslim boys, where both secular and Islamc education are offered.

top