Μουσουλμάνοι στην Ευρώπη Muslims in Europe


2007, Αθήνα, Ελλάδα. Μετανάστες. Πλατεία Ομονοίας.
2007, Athens, Greece. Omonia square. Ιmmigrants.

top