Βουλγαρία Bulgaria


2005, Τεργκοβίστε, Βουλγαρία. Γυναίκες σε ενα δωμάτιο του κτιρίου του τζαμιού διαβάζουν ιστορίες για τη ζωή του Προφήτη Μωάμεθ, λίγο πριν το Μεγάλο Μπαϊραμι (Kurban Bairam or Aid el Fitr).
2005, Tergoviste, Bulgaria. The women in a room in the mosque read handith about the life of the prophet Mohamet some days before the Kurban Bairam or Aid el Fitr.

top