Π.Γ.Δ.Μ. F.Y.R.O.M.


1998, Σκόπια, ΠΓΜΔ. Τελετή για το μεγάλο Μπαιράμι (Aid el Kebir or Kurban Bairam)
1998, Skopie, FYROM. Ceremony for Aid el Kebir or Kurban Bairam

top