Π.Γ.Δ.Μ. F.Y.R.O.M.


1998, Τέτοβο, ΠΓΜΔ. Μουσουλμανικό σχολείο σε κεντρικό τζαμί . Οι μαθητές μαθαίνουν το Κοράνι στα Αραβικά χωρις να το καταλαβαίνουν
1998, FYROM, Tetovo. Muslim school in a central mosque. The pupils learn reading the Koran in arabian, without to understand

top