Π.Γ.Δ.Μ. F.Y.R.O.M.


1998, Σκόπια, ΠΓΜΔ. Στα Σκόπια αν και μοντέρνα , αλλά στις αλβανικές γειτονιές τα παιδιά συνηθίζουν να παίζουν ανάμεσα σε κατεστραμμένα αυτοκίνητα και βουνά από σκουπίδια
1998, Skopie, FYROM. The city of Skopie may seem modern but here, and more particularly in Albanians’ neighbouhoods, kids are used to playing among destroyed cars and mountains of garbage

top