Αλβανία Albania


1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania

top