Ολλανδία The Netherlands


2008, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Η κόρη μπαίνοντας σε ένα καινούριο τέμενος, με χαμηλότερες τιμές, με τη συνοδεία της μητέρας της,έχει να ψάξει μέσα της και εναντίον της, για τα ρούχα που αποτελούν το κοστούμι που περιγράφει τις αντιφάσεις και συνοψίζει την ζωή της σε ένα διφορούμενο ευρωπαϊκό σπίτι.
2008, Amsterdam, Netherlands. The daughter entering a new, discounted, temple in the company of her mother, she will have to look with, through and against her for clothes that efficiently costume the contradictions and summarize her life in an ambiguous European home.

top