Αλβανία Albania1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania


1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania


1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania


1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania


1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania


1991, Κορυτσά, Αλβανία
1991, Koritsa, Albania


1997, Τίρανα, Αλβανία
1997, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2008, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


1997, Τίρανα, Αλβανία
2008, Tirana, Albania


2000, Αλβανία, Ορος Τομό...
2000, Albania, Mount Tomor


2000, Αλβανία, Ορος Τομό...
2000, Albania, Mount Tomor


2000, Αλβανία, Ορος Τομό...
2000, Albania, Mount Tomor. Ali Baba tom...


2000, Ράχοβα, Αλβανία. Στ...
2000, Rachova, Albania. At the feast hel...

top