Κόσοβο Kosovo1994, Τζονάϊ, Κόσοβο.
1994, Djonai, Kosovo.


1998, Κόσοβο. Ζωοπανήγυρ...
1998, Kosovo. Animal market.


1998, Κόσοβο. Ζωοπανήγυρ...
1998, Kosovo. Animal market.


1991, Ιππέκιον, Κόσοβο.
1991, Kosovo, Pec. 1991


1996, Κόσοβο. Στο δρόμο α...
1996, Kosovo. On the road from Prizren t...


1998, Πρίστινα, Κόσοβο.
1998, Kosovo, Pristina.


1995, Ιππέκιον, Κόσοβο.
1995, Kosovo, Pea


1991, Πρίστινα, Κόσοβο.
1991, Pristina, Kosovo


1991, Ποντούγεβο, Κόσοβο...
1991, Kosovo, Podujevo


1991, Ποντούγεβο, Κόσοβ...
1991, Ex - Yugoslavia, Kosovo, Podujevo....


1992, Χας, Κόσοβο. Στο δρ...
1992, Kosovo, Hash. On the way for the f...


1992, Πριζρένη, Κόσοβο. Γ...
1992, Prizren, Kosovo. Women from Hash w...


1992, Τζονάϊ, Κόσοβο. Γάμ...
1992, Djonai, Kosovo. Marriage. These wo...


1992, Τζονάϊ, Κόσοβο. Γάμ...
1992, Djonai, Kosovo. Marriage. These wo...


1992, Μπαμπάι Μπόκες, Κό...
1992, Babai Bokes, Kosovo. Traditional m...


1992, Μπαμπαι Μποκες, Κό...
1992, Babai Bokes, Kosovo.Marriage.


1992, Λούκινα, Κόσοβο. Γι...
1992, Kosovo, Lukina. The feast for “B...


1992, Λούκινα, Κόσοβο. Στ...
1992, Kosovo, Lukina. At the Tekke, sacr...


1991, Πρίστινα, Κόσοβο. Ε...
1991, Pristina, Kosovo. An Albanian jewe...


1991, Πρίστινα, Κόσοβο. Ο...
1991, Kosovo, Pristina. The dead, 23 yea...


1992, Τζονάϊ, Κόσοβο. Μπά...
1992, Djonai, Kosovo. Babo Lioka, 90 yea...


1998, Ροζάγε, Μαυροβούνι...
1998, Montenegro, Rozaje. Albanian refug...


1992, Πρίστινα, Κόσοβο. Π...
1992, Pristina, Kosovo. Behind the high ...


1996, Πρίστινα, Κόσοβο. Ε...
1996, Kosovo, Pristina. Ιmage of the ev...


2000, Πρίστινα, Κόσοβο. Κ...
2000, Pristina, Kosovo. Girl in front of...


2003, Πρίστινα, Κόσοβο.
2003, Pristina, Kosovo.


2009, Μπαμπάι Μπόκες, Κό...
2009, Babai Bokes, Kosovo. In the feast ...


2009, Πρίστινα, Κόσοβο.
2009, Kosovo, Pristina


1991, Βουτσιτέρν, Κόσοβο...
1991, Kosovo, Vucitern. Pray in the mosq...


1996, Πριζρένη, Κόσοβο. Φ...
1996, Kosovo, Prizren. Guard in front of...


1996, Τζάκοβα, Κόσοβο. Τη...
1996, Djacova, Kosovo. The day of the Ne...


1996, Μητροβίτσα, Κόσοβο...
1996, Kosovo, Mitrovitsa. The oldest Der...


1996, Μητροβίτσα, Κόσοβο...
1996, Kosovo, Mitrovitsa. The oldest Der...


1997, Τζάκοβα, Κόσοβο. Τε...
1997, Djacova, Kosovo. Ceremony of the Z...


1996, Πριζρένη, Κόσοβο. Η...
1996, Kosovo, Prizren. The razor-sharp e...


1996, Πριζρένη, Κόσοβο. Τ...
1996, Kosovo, Prizren. The highlight of ...


1992, Μπαμπάι Μπόκες, Κό...
1992, Babai Bokes, Kosovo. A dervish in ...


2010, Μπαμπάι Μπόκες, Κό...
2010, Kosovo, Babai Bokes. Keeper of the...


2009, Μπαμπάι Μπόκες, Κό...
2009, Babai Bokes, Kosovo. In the feast ...


2010, Μπαμπάι Μπόκες, Κό...
2010, Babai Bokes, Kosovo. In the feast ...


2010,Μπαμπάι Μπόκες, Κόσ...
2010, Babai Bokes, Kosovo. The sheep is ...

top