Μνημεία και Άνθρωποι Monuments and MenΙράκ, Samara, 1990.
Iraq, Samara, 1990.


Ιράκ, Samara, 1990.
Iraq, Samara, 1990.


Ιράκ, Arbil, 1990.
Iraq, Arbil, 1990.


Ιράκ, Arbil, 1990.
Iraq, Arbil, 1990.


Ιράν, Persepolis, 2001.
Iran, Persepolis, 2001.


Ιράν, Bam, 2001.
Iran, Bam, 2001.


Ιράν, Persepolis, 2001.
Iran, Persepolis, 2001.


Ιράν, Bam, 2001.
Iran, Bam, 2001.


Ιράν, Bam, 2001.
Iran, Bam, 2001.


Ιράν, Bam, 2001.
Iran, Bam, 2001.


Ιράν, Persepolis, grave of Dareios a...
Iran, Persepolis, grave of Dareios and X...


Ιράν, Persepolis, 2001.
Iran, Persepolis, 2001.


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.


Λίβανος, Beirut, 2011.
Lebanon, Beirut, 2011.


Λίβανος,Tyros, 2011.
Lebanon,Tyros, 2011.


Λίβανος, Sidon, 2011.
Lebanon, Sidon, 2011.


Λίβανος,Tyros, 2011.
Lebanon,Tyros, 2011.


Λίβανος,Tyros, 2011.
Lebanon,Tyros, 2011.


Λίβανος,Tyros, 2011.
Lebanon,Tyros, 2011.


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.


Λίβανος, Baalbeck, 2011.
Lebanon, Baalbeck, 2011.

top